Termékek Menü

Panaszkezelés

Panaszkezelési módok, jogérvényesítés

 

Ügyfélszolgálat

A Vásárló a termékkel kapcsolatos panaszait a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg e-mailben: info@kegyeletiaruhaz.hu

Amennyiben a Vásárló panaszát közvetlenül a Szolgáltató munkatársánál telefonon terjeszti elő, a Szolgáltató a panaszt azonnal kivizsgálja és szükség szerint azonnali intézkedéssel orvosolja.

Amennyiben a Vásárló a szóbeli panaszra adott válasszal nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszbejelentésről a Szolgáltató jegyzőkönyvet készít. A Szolgáltató a Vásárló panaszát a Panaszbejelentő jegyzőkönyv felvételétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja és ezzel egyidejűleg megküldi a Vásárló részére a Panaszbejelentő jegyzőkönyv egy másolati példányát. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató az elektronikus és postai úton benyújtott panaszt a panasz beérkezésétől számított 30 naptári napon belül megválaszolja. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

1. sz. melléklet

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza postai úton ide: 2053 Herceghalom, Búzavirág u. 5., E-mail-ben ide: info@kegyeletiaruhaz.hu )

Címzett: Kegyeleti Áruház

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

 

A Vásárló(k) neve:

 

 

A Vásárló(k) címe:

 

 

A Vásárló (k) aláírása: ……………………………………………….

 

Kelt,